MISSIE & VISIE

ONZE 

MISSIE

DE PALMBOOM streeft naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden.  Wij focussen op wat mensen verbindt en leren kinderen, jongeren en volwassenen samenleven over de grenzen van verschillen heen. Zo maken we van DE PALMBOOM een educatief jeugdcentrum waarin een betekenisvolle leer- en leefomgeving bijdraagt tot een samenleving met actieve jongeren waarin elke persoon gelijke kansen heeft om zich maximaal te ontplooien. Dit willen wij realiseren door:

 1. Voor iedereen een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit te organiseren en waarborgen.

 2. Op een actieve wijze en met alle betrokkenen ons te focussen op een pedagogische verantwoorde manier om jongeren te begeleiden.

 3. Op een actieve wijze met alle betrokkenen positief om te gaan met elkaar ondanks de verschillende culturen, belangen en overtuigingen.

 4. Al onze jongeren leren samenleven en zich laten ontwikkelen tot actieve burgers in onze democratische samenleving.

 5. De werking van het educatief jeugdcentrum uitbreiden, optimaliseren en onderwijsvernieuwing te stimuleren.

 1. DE PALMBOOM biedt kwaliteitsvol onderwijs aan leerlingen.

 2. DE PALMBOOM is een aangename leer- en leefomgeving waarin, kinderen en jongeren samen leren, spelen en leven op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

 3. DE PALMBOOM stelt een ruimte ter beschikking en opent haar deuren rekening houdend met het principe levenslang leren.

 4. DE PALMBOOM is volledig geïntegreerd in de maatschappij, ze heeft nauwe banden met de onderwijswereld, culturele en sociale sectoren.

 5. DE PALMBOOM werkt leerkracht inspirerend. De leerkrachten maken de jongeren wegwijs in het leerproces met als doel maximale leerwinst te realiseren, rekening houdend met de talenten, interesses en individuele leermogelijkheden van iedere persoon.

DE PALMBOOM wil zijn dromen realiseren

VISIE

 • LinkedIn
 • Instagram
 • w-facebook

Stenenbrug 9 Borgerhout, Antwerpen, Belgium 

© 2018 De-Palmboom Copyright license