Als educatief jeugdcentrum is het belangrijk om te focussen op de identiteit van de leerling, om zichzelf te zien ontplooien in harmonie met zichzelf, als mens en met de omgeving waarin hij of zij leeft. Uiteraard speelt een juiste overdracht van kennis en een persoonlijke begeleiding  hierbij een grote rol.

Tevens is het essentieel om te focussen hoe wij op een pedagogische en verantwoorde manier jongeren begeleiden. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op voornamelijk de ontwikkeling van cultuur, identiteit en actief burgerschap (CIA).

Imân

“Het bijschaven van de geloofsovertuiging en het geloof in Allâh, Zijn engelen, profeten, boeken, de Laatste Dag en de Goddelijke wilsbeschikking.” 

 

—  

Waarom de palmboom ?

Waarlijk, onder de boomsoorten bestaat er een boom die [het meest] lijkt op een toegewijde persoon, ... die zijn vruchten altijd blijft afwerpen en nooit zijn bladen verliest, … het is de palmboom! {Overgeleverd door Bukhârî en Muslim}

De Palmboom...
  • LinkedIn
  • Instagram
  • w-facebook

Stenenbrug 9 Borgerhout, Antwerpen, Belgium 

© 2018 De-Palmboom Copyright license